Kosthold
Trening
Slanking
Matoppskrifter
Kropp og Helse

Forside
Annonsere?
Linker
Legg til Favoritter
HEALING
Hva gjør en healer?
Vi hører av og til at mennesker er blitt friske etter en behandling av en healer. Hva gjør en healer og finnes det beviser at denne behandlingen virkelig virker?

Healing betyr "å gjøre hel" eller "helbrede". Ved å plassere hendene direkte på kroppen eller ved å arbeide i energifeltet utenom kroppen, kanaliserer healeren energi som kan helbrede den syke.
De forskjellige healere er enige om at de er i stand til å formidle en spesiell energi.
Noen mener at det er den hellige ånd som strømmer gjennom dem. Andre snakker om lyset eller åndelige veiledere, mens andre igjen sier at de overfører sin egen livsenergi over på pasienten.
Da alle mennesker består av energi som påvirker kroppen og sjelen, er det også energi som kan helbrede. Når vi er i disharmoni, f.eks. pga. Ubehagelige følelsesmessige opplevelser eller feil kost, blokkeres energien, og vi får forskjellige sykdommer. Gjennom healing gjenopprettes balansen slik at energien igjen flyter fritt, og vi blir helbredet.
I mange år er healere blitt kritisert av vitenskapen fordi de ikke kunne fremlegge dokumentasjon for at healingen virker. Men mange pasienter kan bekrefte at healing virker. F.eks. er en mann med diskusprolaps etter seks behandlinger blitt erklært helt frisk. En kvinne med en cyste i underlivet ble healet kort før operasjonen. Da legene skulle operere henne, var cysten borte. En kvinne med gikt ble bare etter en behandling kvitt de voldsomme smertene.
Det finnes imidlertid også de som mener at healing ikke virker. En klient sier at hun tror at det ikke har virket på henne fordi hun ikke selv trodde på det.
En annen klient sier at det ikke virket fordi healeren ikke var dyktig nok.

Annonsere? | Kontakt Oss | Legg til Favoritter | Linker | Privacy Policy